Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Kvalitet i seksualundervisninga

18.05.2017

Mange unge sliter med å akseptere egen legning. Selv om det er et stort fokus på homofili, er det lite fokus på andre legninger. Mange tror det er noe galt med dem, eller skammer seg over sin egen legning, også i godt voksen alder.

Senterungdommen mener det er på høy tid å snakke om kvaliteten i seksualundervisningen. Vi må skape aksept og kunnskap rundt flere grupper i samfunnet, slik at ingen skal skamme seg over hvem de elsker, hvordan de elsker, eller hvilken seksuell orientering de har.

Senterungdommen vil:

  • Heve kvaliteten på seksualundervisningen, ved at helsestasjonene kan fungere som en ressurs i seksualundervisningen

  • At seksualundervisningen skal legge vekt på å akseptere sin egen seksualitet, samtidig aksept for andres legninger og respekt for medmennesker.

  • Seksualundervisningen skal ha et stort fokus på grensesetting, normkritikk, relasjoner, holdninger og verdier

  • Seksualundervisningen skal jobbe for å fremheve hvilke organisasjoner som sprer kunnskap om forskjellige typer legninger og seksuelle orienteringer

  • ha en mer omfattende og helhetlig seksualundervisning, som begynner tidligere i skoleløpet og er av høyere kvalitet

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 23. januar 2016.