Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til punktskriftmenyer ved serveringssteder

24.04.2023

I Norge i dag, er mer enn 320 000 som lever med en synshemming. Det gir flere utfordringer i hverdagen og i samfunnet for øvrig. Flere tiltak er gjort, og gjøres, for at blinde og svaksynte skal kunne delta i samfunnslivet i størst mulig grad på like linje med funksjonsfriske innbyggere, men enda er det flere grep som bør gjøres. Et enkelt grep som bør på plass, er å gjøre menyer på restauranter og kafeer bedre tilgjengelig for denne gruppen.

Ifølge Norges Blindeforbunds ungdomsforbund kvier mange blinde og svaksynte seg for å gå på restaurant fordi de ikke kan lese menyen selv.

Det å miste synet betyr ikke at du mister evnen til eller behovet for å være sosial. Det er fellesskapets plikt å legge til rette for at alle kan ha et selvstendig sosialt liv.

15 % av Norges befolkning har nedsatt funksjonsevne, men er til tross for å være landets største minoritet svært underrepresentert. Rundt 320 000 personer hadde i 2018 synshemming i Norge. 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte.

Mange blinde og svaksynte lever tilbaketrukne liv fordi samfunnet ikke er tilrettelagt for at de kan være like aktive som andre. Dette kan ha konsekvenser for deres helse og kan hos flere føre til livsstilssykdommer og andre sykdommer slik som hjerte- og karsykdommer, samt psykiske helseplager og sykdommer.

Serveringssteder er en sentral del av det sosiale livet. Ved å tilrettelegge dem universelt sørger man for at alle selvstendig kan ta dem i bruk. Det vil for eksempel i dag være vanskelig for en svaksynt å gå alene på kafé, uten å be personalet om lese opp hele eller deler av menyen – et upartisk og ofte ikke gjennomførbart alternativ på travle steder.

Det er allerede gjennomført et pilotprosjekt i regi av Blindeforbundet på Sørlandet, med punktskriftmenyer på restauranter. I tillegg har Egon restauranter prøvd dette ut. Resultatene og tilbakemeldingene fra disse prøveprosjektene har vært gode.

Senterungdommen har sterkt fokus på like rettigheter og muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Senterungdommen vil

  • Oppfordre serveringsstededer å tilrettelegge for at deres tilbud kan brukes av alle, ved å enten ha en meny tilgjengelig med punktskrift eller å ha den tilgjengelig digitalt og tilrettelagt.
  • Etablere en støtteordning for restauranter og kafeer som oppretter punktskriftmenyer.

Vedtatt i april 2023 av landsstyret