Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til forbud mot konverteringsterapi

13.11.2019

I dag har ikke Norge noe lovverk som forbyr såkalt konverteringsterapi. Konverteringsterapi er et grovt overgrep mot enkeltmenneskets frihet fra overgrep og retten til å elske den man vil. Senterungdommen mener dette er organisert trakassering og at dette bryter med forbudet mot «tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling» i FNs menneskerettskonvensjon artikkel 5.

Konverteringsterapi, også kalt seksuell reorientering, har som formål å endre lesbiske, homofile, bifile og transepersoner sin seksuelle legning og identitet. I dette ligger det et premiss som at seksuell orientering og kjønnsidentitet er noe som både kan og bør endres. Dette er et premiss vi er uenige i.

Konverteringsterapi er en grov form for negativ sosial kontroll, som også går utover barn og unge. Det er i dag mørketall over omfanget, og det er ikke før i de senere årene at man har blitt klar over omfanget.

I både kristne og andre religiøse nettverk utføres det konverteringsterapi i Norge i dag, ofte i samarbeid med utenlandske aktører. Det er ingen som vil vedkjenne offentlig at denne praksisen foregår, men det er allikevel godt dokumentert at denne praksisen forekommer. Praksisen begrunnes ofte i religiøse tekster, som at seksualitet og samliv skal være mellom mann og kvinne, i ekteskap. Derfor vil motstandere av et forbud mot konverteringsterapi kunne hevde at et forbud er etangrep på religions- og trosfriheten.

Senterungdommen mener religion- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerett. Samtidig mener Senterungdommen at retten til å ikke bli utsatt for fysiske og psykiske overgrep er viktigere. Friheten til de som ønsker å tilby konverteringsterapi settes i dette tilfellet opp mot friheten til å være den man er. Vern av mennesker mot vold, må alltid trumfe vern av tro.

Senterungdommen ønsker ikke å forby tro og ytringer. Det er selve inngrepet overfor enkeltpersoner eller grupper med formål om å endre seksuell orientering eller kjønnsidentitet som må bli straffbart.

Derfor mener Senterungdommen at:

  • Norge må innføre et forbud mot konverteringsterapi.
  • Organisasjoner som får statsstøtte, og som fortsetter å tilby konverteringsterapi, skal miste denne.
  • Politiets ressurser til arbeid mot hatkriminalitet må styrkes.
  • Kommuner og fylker skal ha konkrete handlingsplaner innenfor LHBTI-feltet.