Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Innsynsretten

07.10.2015

Forvaltningsloven § 18 tilsier at en part har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i en sak, denne parten har altså som hovedregel rett til å se alle dokumentene i saken. I praksis betyr dette at når et barn forteller barnevernet om vanskelige forhold hjemme, har foresatte full rett til å vite hva barnet har sagt.


I regjeringens nye lovforslag legger de frem at innsynsretten kan endres til at informasjon kan tilbakeholdes i samarbeid med barnet. Senterungdommen mener dette er for vagt og åpent da dette kan skape usikkerhet hos både saksbehandler og dermed barnet selv.


For å skape et bedre samarbeid mellom barn og barnevern trenger barnet å kunne bestemme hvem som skal vite hva, og når de skal få vite det. Eksempelvis i flere familievoldssaker opplever barnevernet at innsynsretten ødelegger for barnets sikkerhet igjennom at foresatte bruker informasjonen til å utføre mer vold mot barnet for å hindre at saken får gjennomslag i saksbehandlingen.


Senterungdommen mener at

  • Innsynsretten skal fjernes slik at barnet skal ha kontroll på hvilken informasjon som går hvor, og hvor mye som skal bli sagt videre.

Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 8. oktober 2016.