Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Gi flyktningene fra Syria tryggheten de fortjener

18.05.2017

Ifølge FNs tall er det omtrent 380 000 flyktninger som er ekstra sårbare og trenger beskyttelse utenfor området de nå er i. Dette er menn, kvinner og barn i flyktningleirer som er sårbar på grunnlag av f.eks. mangel på medisinsk behandling, legning og religion. Norske myndigheter har uttalt at de ikke ønsker å øke inntaket av de mest sårbare flyktningene.

Libanon, Jordan, Irak, Egypt, og Tyrkia er ikke i stand til å ivareta flyktningene på de nødvendige områdene. Derfor mener Senterungdommen at Norge bør gjøre det beste vi kan for å hjelpe. Som verdens beste land å bo i, bør vi ta imot flere flyktninger fra Syria. Norge har nok kapasitet og penger, og det er uansvarlig å fortsette å stå på sidelinjen i like stor grad som vi hittil har gjort. Derfor mener Senterungdommen vi må handle raskt.

En koalisjon av humanitære organisasjoner i Norge har gått sammen og sett på behovet for hjelp i Syria. De har kommet frem til et ønske om å tredoble de humanitære bevilgningene, samt at Norge skal ta imot 10. 000 flyktninger. Dette ønsker vi å imøtegå.

Senterungdommen vil at:

  • Norge skal øke sitt økonomisk bidrag for å avhjelpe den humanitære situasjonen i Syria og områdene som er påvirket av konflikten. Økningen skal ikke tas fra eksisterende bistandsbudsjett.

  • Norge tar imot minst 10.000 av de mest sårbare Syriske flyktningene i løpet av de neste to årene.

  • De kommunene som tar imot flyktningene skal bli fullt kompensert for kostnadene.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 15. februar 2015.