Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Fremtidens næringsliv krever tverrfaglig kompetanse – det må være lov å velge feil

26.11.2018

Rådgivningstjenesten i både ungdomsskolen og videregående skole fungerer ikke godt nok. Det er ikke uvanlig å bytte studie, og det må også være lov. Den nye ordningen for studiestøtte legger opp til å straffe de som gjør dette. I stedet for å spare 250 millioner på de som velger feil, burde man heller bruke ressurser på tiltak som hjelper elevene med å velge rett.

Senterungdommen ønsker at rådgivningstjenesten i videregående skole skal ha kompetente fagfolk med utdanning innenfor karriererådgiving og sosialpedagogisk rådgivning. Rådgiverne må oppdatere seg etter hvert som det kommer endringer i institusjoner og tilbud. Med dette gjør man overgangen fra videregående skole til høyere utdanning enklere.

Senterungdommen vil:

  • Beholde dagens ordning for studiestøtte, og gjeldende regler for omgjøring fra lån til stipend.
  • Ha årlige innkallinger til karriererådgiving gjennom ungdomsskolen og videregående skole, med innkalling begge semestre i 10. klasse og vg3
  • Rådgivningstjenesten skal bestå av kompetente fagfolk med utdanning som er rettet enten mot karriererådgivning eller sosialpedagogisk rådgivning
  • Alle karriererådgivere må få tilbud om relevant kursing minst hvert 3. år, da det stadig skjer endringer i institusjoner og tilbud                                                          
  • Ha en tilgjengelig rådgivningstjeneste innenfor høyere utdanning, enten fysisk eller nettbasert, for å hindre frafall og sikre smidige overganger ved bytte av studie
  • Jobbe for en bedre løsning for elever som velger å gå fra Stuediespesialiserende linje til yrkesfaglig utdanning etter fullført VGS