Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Folkestyre og folkerett!

07.02.2019

Israel trakk sine styrker og bosetninger ut av Gazastripen i 2005. I 2007innførte de en blokade, hvilket betyr at de kontrollerer stripens luftrom, territorielle vannforsyninger og adgang til havner. Med blokaden styrer Israel inn- og utførsel av essensielle ressurser. FN anser Gaza for fortsatt å være under israelsk okkupasjon

84 % av 1,9 millioner innbyggere på Gaza har behov for humanitær hjelp. 4 av 10 familier sliter med å skaffe mat, dvs. 830 000 mennesker har behov for matvarehjelp eller næringstilskudd.  98 % av grunnvannet kan ikke drikkes. 35 % av jordbruksområdene er utilgjengelige, og fiskerne er avskåret fra 85 % av farvannet grunnet israelske sikkerhetssoner. Forholdene på Gazastripen er ulevelige. FN anslår at dersom blokaden fortsetter vil området være ubeboelig innen 2020.

Juni 2018 stemte Norge for FN- resolusjon om Palestina, vedtaket gikk ut på å beskytte sivilbefolkningen i Palestina, inkludert Gaza. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalte i den forbindelse at «resolusjonen i sin helhet er i tråd med Norges langvarige engasjement for å bidra til å løse konflikten mellom Israel og Palestina, og vårt arbeid for å få på plass en forhandlet to-statsløsning.»

Senterungdommen er tilhenger av folkestyre, og støtter både israelere og palestinernes rett til egen stat. Samtidig kan vi ikke akseptere at det begås brudd på folkeretten og menneskerettigheter. 

Senterungdommen vil at Norge intensiverer innsatsen for å finne en varig løsning på konflikten som har forårsaket enorme lidelser for sivilbefolkningen.  Det er på tide at verdenssamfunnet setter makt bak sine krav og viser at systematiske brudd på menneskerettigheter er uakseptable.