Meny
Bli medlem
Resolusjoner

FOKUS i Forsvaret

29.01.2018

 I 2017 vedtok stortinget som en del av Forsvarets langtidsplan at Fokus skulle legges ned som et av mange kutt i Forsvaret: 

«Tjenesten omorganiseres og samles organisatorisk under Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) i Harstad. De 13 lokale kontorene avvikles. Disse er alle samlokalisert med annen militær virksomhet», heter det i stortingsproposisjonen om langtidsplanen (s. 97). 
Dette betyr i praksis at Fokus, fra og med 01.01.2018, blir redusert til et byråkrati som mister alle sine funksjoner utover å tilby stipend ved søknad. Det nye tilbudet vil bli gjennomført elektronisk, men nærheten til brukeren er vesentlig for å skape suksess. 

Senterungdommen mener at:  

  • Forsvarets utdanningstilbud er viktig for både norske ungdoms utdannelse og for trivsel i løpet av tjenestetida i forsvaret. Fokus eller et tilsvarende tilbud må derfor gjenopprettes.  
  • Fokus skal finansieres gjennom utdanningsposten i statsbudsjettet.