Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Flere aktivitører i kommunene

29.01.2018

I kommunene er for eksempel eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk eller fysisk funksjonshemmede blant dem som kan ha et aktivitørtilbud. Man ser at aktivitørene legger til rette for blant annet kreativ utfoldelse, noe travle ansatte i helse- og omsorgssektoren ofte mangler tid og kapasitet til. I tillegg kommer tilretteleggelse for kulturell aktivitet, sosial aktivitet og fysisk aktivitet. Senterungdommen mener at man skal ta vare på hele mennesket, og her spiller aktivitørene en viktig rolle.

Senterungdommen vil:  

  • Innføre én times organisert aktivitet hver dag for alle eldre på institusjon.   
  • At aktivitetstilbud for personer med demens skal prioriteres høyere enn i dag.   
  • I større grad tilby unge mottakere av sosiale ytelser arbeidstrening gjennom aktivitørordningen 
  • Innføre ei tilskuddsordning til kommunene, der kommuner som prioriterer midler til aktivitørtjenester i større grad skal få stillingene finansiert av statlige midler.