Meny
Bli medlem
Resolusjoner

En styrket tannhelse

18.05.2017

Mange mennesker oppsøker ikke tannhelsetjenesten før problemene er prekære. Det må være satsing på forebygging, fremfor reparasjon. Dette for å unngå unødige lidelser og store tannproblemer som det er kostbart å reparere i etterkant.

I de tilfeller hvor større reparasjoner blir nødvendig, bør det være en bedre offentlig støtteordning, for at flere som har behov skal kunne få et godt tannhelsetilbud.

Senterungdommen vil arbeide for:

  • At tannhelse går inn under egenandelsordningen

  • Økt forebygging av tannhelserelaterte problemer på skoler, arbeidsplasser og i den generelle befolkning.

  • Å øke kapasiteten innenfor offentlige tannhelsetjenester, og samtidig gi private tannpleiere og tannleger økt mulighet for å gi refusjon via offentlig finansiering.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014