Meny
Bli medlem
Resolusjoner

En prat alle elever bør få

07.02.2019

Psykisk helse er gjeldende over hele livsløpet, men ungdomstiden er en periode hvor den er utsatt for ekstra påkjenninger. Det er en tid hvor du skal skape og utvikle egen identitet, noe som kan medføre usikkerhet, bekymring og utfordringer blant ungdom. På tross av at statistikk fra ungdoms og videregåendeskolealder bekrefter dette, imøtekommer ikke samfunnet de krava som skal til for god oppfølgning. Konsekvensene kan være i økende grad utvikling av psykiske lidelser, frafall fra skole og arbeidsliv og i verste konsekvens selvmord.

En av fem ungdommer sliter i dag med psykisk problemer. Halvparten av Norges befolkning kommer i løpet av livet til å slite med psykiske lidelser.[1] Psykiske lidelser er utbredt og skader ikke kun de som blir syke, men også deres pårørende og oss som samfunn. Derfor bør vi spre kunnskap og sikre en god beredskap for psykisk sykdom i tidligalder.

Som ungdom erdet vanskelig å vite hvem du skal snakke med om vanskelige tanker.Derfor ønsker vi i Senterungdommen å bidra til at psykiske problemer skal bli lettere å snakkeom. Vi vil gjøre det enklere det å snakke om psykisk helse og hjelpe ungdom før tilstanden blirfor alvorlig. Vi ønsker å forebygge, fremfor alternativet; å reparere. Gjennom en ordning hvoralle elever i skolen årlig har en samtale med helsesøster, skolepsykolog eller noenmed tilsvarende kompetanse, vil vi nærme oss det målet. Vi vil hjelpe ungdom som alleredesliter, gjennom at de blir henvist til videre behandling. Vi vil også hjelpe ungdom som vil kommetil å bli syke eller pårørende, gjennom å gjøre de kjent med hjelpeapparatet. Samtidig vilmye av stigmaet forsvinne med en ordning som involverer alle elever, ikke kun de somhar psykiske lidelser. Alle elever har en psykisk helse, god eller dårlig, som vi ønsker åbedre.

Senterungdommenvil:

  • at alle i alderen 12-19 år hvert år skal ha en årlig samtale medhelsesykepleier, skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse, etter modellfra tannhelsetjenesten i

[1] https://www.psykologforeningen.no/publikum/fakta-om-psykiske-lidelser