Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Bevar kraftinntektene lokalt

04.03.2019

Kraftverkene sysselsetter i dag svært få årsverk knyttet til drift og det er primært utbyggingen som skaper lokale og regionale ringvirkninger. Dagens beskatning hvor både selskapsskatten og grunnrenteskatten tilfaller staten gir kommunene og fylkeskommunene en begrenset del av skatteinntektene fra kraftverkene. Naturressursskatten til kommunen og fylkeskommunen er en uegnet form for beskatning av kraftinntektene da den ikke avhenger av kraftverkets inntjening.

Senterungdommen mener at en langt større andel av skatteinntektene burde tilfalle lokalt og regionalt og at grunnrenteskatten også burde tilfalle kommunen og fylkeskommunen. Grunnrenteskatten økes tilsvarende naturressursskatten slik at den totale beskatningen ikke endres. Andelen kommunen og fylkeskommunen får av grunnrenteskatten skal overstige naturressursskatten.

Senterungdommen vil:

  • Erstatte dagens naturressursskatt med en deling av grunnrenteskatten mellom kommune, fylkeskommune og stat.
  • Øke grunnrenteskatten tilsvarende naturressursskatten, slik at dentotale beskatningen ikkeøkes.