Kampanje periode: 6 – 20. mars

Mål med kampanjen: Presentere gode løsninger for norske lokalsamfunn og hva som skal til for at unge skal ha lyst til å flytte hjem igjen til et lokalsamfunn. 

De siste årene har det vært flere mindre kommuner og lokalsamfunn som har slitt med fraflytting på grunn av høyreregjeringen sin dramatiske sentraliseringspolitikk. Da er fraflyttingen spesielt høy blant de unge som flytter bort for å studere, og når disse er ferdig utdannet flytter de ofte ikke hjem igjen av ulike årsaker. Dette føler vi kan være problematisk, så derfor har vi i Senterungdommen skapet den første politiske kampanjen i 2020 for å prøve å snu denne «trenden» .

Senterungdommen har en medlemsmasse som er stolt over hjemstedene vi kommer ifra. Vi er samtidig veldig bekymret over den høyreskapte sentraliseringskrisa som rammer lokalsamfunnene vi er glade i. Dette er bakgrunnen for at vi syns det er nødvendig med en kampanje som fronter Senterungdommen sine løsninger for å redde norske lokale samfunn fra sentraliseringskrisen, sier politisk nestleder og leder av politisk utvalg i Senterungdommen Emma Berge Ness om #heimatt-kampanjen.

Også lederen av profileringsutvalget og sentralstyremedlemmet i Senterungdommen Maren Grøthe hadde dette å si om kampanjen: – Kampanjen #heimatt er en kjempeflott mulighet til å sette fokuset på det vi har som fungerer godt i lokalsamfunnene våre som vi må bygge videre på, og det vi må forbedre med våre gode løsninger.