Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Vilkåra i transportnæringa må bedres!

18.01.2024

I mangfoldige år har Norge hatt dedikerte yrkessjåfører langs veiene i Norge. 

Transportnæringen har flere utfordringer blandet disse rekruttering og dårlige livsvilkår for de som har arbeidsplassen sin langs veien. Vi er helt avhengig av å ha en velfungerende transportnæring, en satsning på rekruttering av unge yrkessjåfører er derfor helt nødvendig. 

 I et langstrakt land som Norge er man avhengig av at godstrafikken går på veien og da spesielt i de nordligste fylkene. Da må en tilrettelegge for at arbeidsforholdene til yrkessjåførene er god. For å sørge for dette er en nødt til å ha tiltak som sikrer at yrkessjåførenes primærbehov blir dekt, flere tiltak kan være at man har nok rasteplasser og toalett langs veien.

 Senterungdommen vil:

  • At det skal arbeides for å opprette flere toalett og dusj fasiliteter på allerede eksisterende bensinstasjoner og rasteplasser. Slik at avstanden mellom eksisterende rasteplasser og mulighet for hygieniske fasiliteter reduseres.
  • At toaletter, dusj og andre fasiliteter vedlikeholdes og rengjøres hyppigere
  • Øke antall truckstop og parkeringsplasser med mulighet for døgnhvilen/ukenhvilen for tungtransporten
  • Arbeide for flere sosiale møteplasser for yrkessjåfører, herunder se på muligheten for å tilrettelegge for «driver lounges».

Vedtatt i januar 2024 av landsstyret