Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Veiledning til asylsøkere med avslag

23.04.2018

Mange asylsøkere forstår ikke hvorfor de har fått avslag, og har et stort behov for informasjon og veiledning. Slik realitetsorientering er viktig, og ofte en forutsetning for at asylsøkere skal velge assistert retur til hjemlandet. Informasjon og veiledning til barnefamilier er særlig viktig, for å forebygge pågripelse og internering av barn etter utløpt utreisefrist. Mange asylsøkere kvier seg for å oppsøke norske myndigheter, men har en lavere terskel for å oppsøke organisasjoner de har tillit til for å få informasjon og veiledning. Hittil har midler til slik veiledning kun blitt gitt i avbrutte, korte perioder, noe som gjør det vanskelig å etablere nødvendig kontakt og tillit blant asylsøkere.

Senterungdommen mener at man burde støtte opp over allerede etablerte frivillige organisasjoner som jobber opp mot asylsøkere, og koordinere disse til å skape en fast ordning med informasjon og veiledning for personer med avslag på asylsøknaden.


Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22.04.18