Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk språkforståelsen!

04.03.2019

Som et resultat av dette har våre naboland innført tiltak for å få bukt på problemet. I andreklasse skal danske elever eksempel forstå lette norske og svenske uttrykk, mens de i fjerdeklasse skal forstå enkle norsk og svenske filmer, hjemmesider og andre tekster. I Sverige skal elever i sjetteklasse gi tydelige eksempler på likhet og skilnader mellom svensk og de andre skandinaviske språkene.

I motsetning til nabolandene risikerer Norge nå å gå i motsatt retning. Det nye forslaget til lærerplan for skolen har mindre synlig fokus på nettopp dette med nordisk språkforståelse.  Samtidig har NRK Super denne julen dubbet tre av fire svenske og danske juleserier.

Senterungdommen vil

  • Opprettholde fokus på at muntlig nabospråkforståelse er dekket i læreplanen.
  • Hente inspirasjon fra krav om skandinavisk språkforståelse som har blitt gjennomført i Sverige og Danmark
  • Oppfordre til å bruke originalspråk i barne og ungdomsserier fra Sverige og Danmark.
  • Opprettholde det gode nordiske TV-samarbeidet
  • Forsette med fokuset på dialektlære i lærerplanen.