Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Stopp privatiseringen av Norges digitale infrastruktur!

15.02.2021

Vi ser at demokratiske valg i andre land blir påvirket av fremmede stater, gjennom digitalt etterretningsarbeid, manipulasjon og sabotasje. Dette så vi eksempler på da enkelte stortingsrepresentanter ble utsatt for vellykkede dataangrep i slutten av august. Senere pekte regjeringen på Russland som ansvarlige for angrepet.

Trusselen for digitale angrep er helt reell og noe vi må ta på det største alvor. Det er mange måter data kan misbrukes på. Enten ved at data brukes til uetiske formål som overvåking eller ved at gevinsten ikke kommer folket til gode. I Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin rapport på det helhetlige digitale risikobilde for 2020 uttrykkes det bekymring for den nasjonale avhengigheten av utenlandske skytjenester. Derfor er det kritisk at det opprettes en offentlig forvaltet sky for lagring av offentlige data, en såkalt statssky.

Offentlige data er blant de viktigste dataene vi har og omfatter ting som helsedata, finansdata, og tusentalls datapunkter om innbyggere og infrastruktur. Dette er ettertraktet data for både fremmede stater og ulike organisasjoner. Når disse dataene ikke forvaltes av et statlig organ, men i stedet havner i hendene til teknologigiganter, mister man kontrollen over store mengder privat og kritisk informasjon om den norske stat og dens befolkning. Dette truer demokratiet og den offentlige velferdsstaten. I tillegg svekker dette vår digitale beredskap ved at vi setter ut vår digitale sikkerhet til store internasjonale private organisasjoner.

I Norge har vi gode forutsetninger for å bygge infrastrukturen som trengs for å opprette en statssky. Store serverparker er allerede bygget i Norge, hvor man kan tar i bruk billig lokalprodusert strøm og den lave temperaturen for å holde serverparken svært kostnadseffektive. Vi kan med andre ord sikre vår digitale infrastruktur mens vi slår et slag for klima!

 Senterungdommen krever:

  • At det opprettes en offentlig statssky
  • Den digitale infrastrukturen som trengs for opprettelse av en statssky skal legges ute i distriktet for å sikre høykompetansearbeidsplasser i hele Norge.
  • Det skal opprettes en separat statssky for Forsvaret, i samsvar med folkeretten.

 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyret februar 2021.