Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Respekter folkeretten på Gaza

16.01.2024

Konflikten mellom Palestina og Israel strekker seg flere tiår tilbake, med dype politiske og historiske uenigheter om tilhørigheten til området. Disse uenighetene har flere ganger ført til humanitære kriser drevet av vold og ødeleggelse. Etter terrorangrepet som fant sted 7. oktober 2023, har situasjonen på Gaza-stripen blitt betraktelig verre.

Den nåværende krigen har ført til drap på titusenvis sivile mennesker, og skadet enda flere, i tillegg til å forårsake ødeleggelser på kritisk infrastruktur som sykehus og veier. Som et resultat av volden som har blitt utført av begge parter har grensene blitt stengt, noesom har skapt vanskeligheter for humanitær bistand fra internasjonale aktører.

Formålet med denne resolusjonen er å adressere situasjonen på Gaza-stripen. Vi vil at Senterungdommen fremmer tiltak som erkjenner behovet for en varig løsning på konflikten med en presisering på rettferdighet.

Senterungdommen foreslår følgende tiltak:

  •  Begge parter involvert i konflikten må implementere og respektere en varig våpenhvile
  •  Signalisere til begge parter om å avstå fra enhver handling som kan ytterligere forverre situasjonen
  •  Det internasjonale samfunnet, inkludert regionale aktører og FN, må styrke innsatsen for å lette dialogen og forhandle om en varig løsning basert på rettferdighet, sikkerhet og respekt for menneskerettighetene
  •  Norge må bistå med økt humanitær bistand for å lette på den humanitære krisen og gjenoppbygge ødelagt infrastruktur, med spesiell vektlegging på nødvendig medisinsk assistanse og støtte til sårbare grupper som kvinner og barn.
  •    Bekrefte Norges forpliktelse til å følge opp oppnåelsen av en varig og rettferdig løsning på konflikten mellom Palestina og Israel
  • Fordømme Israels nåværende voldsomme aggresjon og krigføring på Gazastripen

   Innsend av internasjonalt utval

Vedtatt i januar 2024 av landsstyret