Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Realfag for fremtiden

16.01.2024

 

Det har aldri vært et større behov for å forstå og møte nye krav innen teknologi, vitenskap og innovasjon. Energiomstilling, medisin og industri er alle eksempler på fagfelt der vi må fortsette å utvikle nye og bedre løsninger. Likevel ser vi at interessen for realfag synker blant elever som går studiespesialisering, og færre elever velger realfag på videregående og i høyere utdanning. Her er det behov for tiltak og endringer, slik at vi ikke går glipp av essensiell realfagskompetanse.

Ifølge en nyhetsartikkel fra TV2 som nettopp omhandler synkende interesse for realfag, vises det til at interessen for realfag har falt betydelig de siste 20 årene. I tillegg er det en tendens i skolene at realfagene omtales som å være helt umulige, nesten som en uoverstigelig hindring. Når realfagene får dette stempelet, hjelper det ikke på videre rekruttering.

Vi kan ikke la den synkende interessen for realfag føre til at vi går glipp av fremtidens teknologiske fremskritt. Realfagene kan bli mer attraktive blant elevene ved å beholde tilleggspoengene for realfag, samt å innføre nye og utforskende undervisningsmetoder, og endre kulturen rundt realfag i grunnskolen og den videregåendeskolen.Det er på tide å satse på realfagene slik at vi kan møte dagens og framtidige behov og utfordringer.

Senterungdommen vil:

  •   Videreføre ordningen med tilleggspoeng for realfag, såfremt ordningen med tilleggspoeng eksisterer
  •   Legge til rette for nye og mer praktiske undervisningsmetoder i realfagene
  •  Jobbe for å forbedre realfagenes posisjon i dagens skole.
  •  At realfagsundervisning i all hovedsak skal foregå fysisk
  • At realfagsundervisning i all hovedsak skal foregå fysisk, men samtidig satse på hybridundervisning for å sikre alle elever et bredest mulig fagtilbud
  • At rådgivningstjenesten i grunnskolen og videregående opplæring er oppdatert på ulike opptak til høyere utdanning som for eksempel forkurs.
  • Innføre større fleksibilitet mellom de to programfaglige retningene på studiespesialisering, herunder vurdere ordningen med fordypning i to fag innen samme programområde
  • I større grad sikre at også andre utdanningsretninger som gir studiekompetanse, eks. påbygg, skal tilby flere realfag som tilfredsstiller opptakskravene i høyere utdanning

Vedtatt i januar 2024 av landsstyret