Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Panteordning for plast

30.06.2020

Vi mener det bør innføres en panteordning på plast med utgangspunkt i panteordning for drikkeflasker og bokser. Denne ordningen har vist seg å være suksessfull, og bør absolutt være mulig å overføre til andre plastprodukter. Å få en belønning for å levere inn plast kan øke engasjement for rydding i naturen. Istedenfor å få belønningen utbetalt i penger som i dagens panteordning for tomgods, så mener vi at innleveringen skal brukes i et poengsystem for privatpersoner hvor de kan få rabatter på diverse aktiviteter.

Mange lag og foreninger sliter med stram økonomi. Vi mener en ordning med plastplukking kan bidra til både en renere natur og en litt sterke økonomi for organisasjonene. Derfor mener Senterungdommen en panteordning kan være hensiktsmessig.

Senterungdommen vil derfor at:

  • Det innføres en panteordning for retur av plast.
  • Kystflåten skal kunne returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.
  •  Innføre materialavgift på ikkje-resirkulert plast for å utnytte mest mulig resirkulert plast.