Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Opphør av flyktningstatus

23.04.2018

I asylforliket fra november 2015 ble stortingsflertallet enige om at flyktningstatus og oppholdstillatelse i Norge kan opphøre hvis situasjonen i hjemlandet forbedres. Flyktninger som har bodd flere år i Norge kan miste oppholdstillatelsen og bli sendt til hjemlandet på grunn av forhold de ikke har kontroll over. Bruken av opphør innebærer at Norge leder an internasjonalt i å svekke flyktningers rettigheter. Varsel om opphør skaper usikkerhet som er ødeleggende for integrering.

Opphørsbestemmelsen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. UDI vurderer nå å trekke tilbake tillatelsen til en stor gruppe somaliske flyktninger som kom til Norge mellom 2012 og 2014, som risikerer å måtte returnere til Mogadishu. Situasjonen i Mogadishu er ikke tilstrekkelig forbedret til at flyktningstatus kan opphøre, noe også UNHCR bekrefter i et brev til norske myndigheter. Justis- og beredskapsdepartementet har i tillegg instruert UDI om at flyktningstatus skal kunne trekkes tilbake i tilfeller hvor flyktninger henvises til internflukt, i strid med anbefalinger fra UNHCR. Departementet har også instruert utlendingsmyndighetene om at det ikke skal vurderes om opphør er forholdsmessig i den enkelte saken.

Senterungdommen mener derfor at opphør av flyktningstatus bør praktiseres i tråd med Flyktningkonvensjonen og FNs anbefalinger.


Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22.04.18