Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge trenger en nasjonal handlingsplan mot samehets!

17.10.2022

Under plenumssamling i sametinget i juni ble Sametingets handlingsplan mot samehets behandlet. I denne handlingsplanen legges det frem 17 punkter som Sametinget skal jobbe med de neste tre årene.

Ett av disse punktene er å be regjeringen om å utarbeide en nasjonal handlingsplan mot samehets. På dette området bør regjeringen virkelig ikke være vanskelige å be. I forskningsrapporten «Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse» kommer det frem at så mange som 3 av 4 samer har opplevd diskriminering, og en av fem har opplevd rasisme på nett.

Samtidig er det bare 5,2% som forteller at de aldri har opplevd fordommer mot deres samiske gruppe. Tallenes tale er tydelig – dette er et alvorlig samfunnsproblem. Dette er et arbeid som regjeringen bør ta tak i snarest, og som må prioriteres høyt. Vi kan ikke tolerere at en så stor del av vår befolkning opplever å bli hetset eller diskriminert på bakgrunn av sin etnisitet.

Senterungdommen:

  • Stiller seg bak Sametingets krav om en nasjonal handlingsplan mot samehets.
  • Krever at arbeidet med å utvikle en slik handlingsplan kommer i gang snarest.

Vedtatt av landsstyret oktober 2022.