Meny
Bli medlem
Resolusjoner

NATOs tilstedeværelse på Værnes

23.04.2018

I løpet av valgkampen i Trøndelag 2017 dukket det opp mange spørsmål om Senterungdommens ståsted i forhold til Amerikansk/United states marine corps tilstedeværelse på Værnes. Det er viktig for sikkerheten i landet at allierte styrker er trent i Norge og har kjennskap til norske forhold i tilfelle krig. I tillegg er det viktig at allierte styrker som har forhåndslagret materiell i Norge, som skal benyttes i tilfelle krig har egenhendig oppsyn og vedlikehold på dette materiellet slik at vi sikrer operativ evne. Denne oppgaven er en av hovedårsakene til at USMC har etablert rotasjonsbase på Værnes, da store mengder amerikansk materiell er forhåndslagret her. Gitt denne forutsetningen er det fornuftig at USMC er tilstedet på Samtidig er det viktig at Norge holder sine forpliktelser gitt i 1949 gjennom baseerklæringen. Denne sier at Norge ikke skal tillate andre nasjoner å ha baser i Norge, med tanke på at Norge kan brukes som et offensivt utgangspunkt til en invasjon av en annen nasjon. Senterungdommen mener at forpliktelsene i baseerklæringen skal handheves, og anser ikke en styrke på 300 mann som tilstrekkelig for en offensiv manøver. Derved anser Senterungdommen dette som et defensivt tiltak som bidrar til et mer troverdig forsvar av Norge.

I forsvarssjefens råd for langtidsplanen skisserte forsvarssjefen at et alternativ til norsk oppbygning av militære kapasiteter ville være å tillate allierte styrker i landet. Dette er Senterungdommen sterkt imot, og setter som forutsetning i denne resolusjonen at om at den amerikanske styrken blir brukt som argument for dette vil Senterungdommen ikke støtte tilstedeværelse av NATO på Værnes.
Værnes.


Senterungdommen ønsker at Norge skal fortsette det gode militære samarbeidet med våre allierte gjennom samtrening og øvelser i Norge.

Senterungdommen vil:

-          Støtte tilstedeværelse av NATO på rotasjonsbasis i Trøndelag.

-          Fortsette handhevelse av baseerklæringen av 1949.

-          Ikke la allierte styrker i Norge bli en årsak til å bygge ned norsk forsvarsevne

-          Fortsette, og tilrettelegge for økt samtrening mellom Norge og allierte gjennom økt øvingsaktivitet i Norge.
Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22.04.18