Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen!

13.11.2019

Samtidig som de ved dette utrydder norske pelsdyr i bur, fjerner de også levebrødet til rundt 200 norske familier, uten å gi dem full kompensasjon for dette. Senterungdommen står fast ved vårt standpunkt om at pelsdyroppdrett fremdeles bør tillates i Norge, både av hensyn til pelsdyrene, bøndene og næringen. Dyrevelferden på de norske pelsgårdene er av den beste i verden, dyrene har det bra, og med en bærekraftig utvikling av næringen, vil de få det enda bedre. Dermed bør næringen få bestå og pelsdyrene få leve videre og føre frem nye generasjoner norske pelsdyr.

Dersom forbudet likevel står seg, er det helt klart at kompensasjonsordningen må bli mye bedre. Senterungdommen tar sterk avstand fra regjeringens og stortingsflertallets svært usosiale og skadelige politikk, som fører til at 200 familier tvinges fra deres livsgrunnlag, samtidig som de havner i bunnløs gjeld. Denne politikken bryter med en av statens viktigste oppgaver, nemlig å sikre innbyggernes frihet og sikkerhet. Bare det at man ikke er villig til å betale fullt ut for det tapet pelsdyrbøndene får, er i seg selv nok til at vedtaket om forbud bør oppheves.

Det er også hoderystende at man forbyr en næring som gir et lovlig produkt som pels fremdeles er. Flere har i ettertid av vedtaket løftet frem et importforbud av pels. Etter vår mening er det helt logisk at et slik eventuelt forbud burde ha kommet før et forbud mot pelsdyroppdrett, og ikke motsatt. Likevel støtter vi en utredning av begrensinger i import av pels, men da sammen i en felles utredning av begrensinger i import av produkter fra dyr hvor deres rettigheter brytes. Senterungdommen mener alle dyr er like mye verdt, og da må en eventuell begrensning i import se på import av produkter fra alle typer dyr. Samtidig, da vi fremdeles mener at dyrevelferden i norske pelsgårder er god nok, så mener vi at det ikke bør innføres importforbud av pels som er oppdrettet under minst like gode forhold som i Norge.

Derfor mener vi at det er helt essensielt at man prioriterer en utredning av begrensninger i import av produkter produsert under forhold hvor menneskerettigheter brytes. Det er nemlig ikke bare dyrs rettigheter som brytes rundt om i verden i forbindelse med produksjon av varer og produkter, men også menneskers rettigheter. Dette får vi dessverre stadig se og høre eksempler på. Senterungdommen vil slå et slag for både menneskers og dyrs rettigheter ute i verden. Det er likevel klart, at det blir helt feil å legge begrensninger i import av produkter fra dyr pga brudd på deres rettigheter, uten at det samtidig finnes begrensninger i import av produkter fra produksjoner hvor menneskerettigheter brytes.

Senterungdommen vil derfor:

  • Oppheve forbudet om pelsdyroppdrett i Norge og fortsette den bærekraftige utviklingen av pelsdyrnæringen.
  • Utrede begrensinger i import av produkter hvor mennesker og/eller dyrs rettigheter brytes under produksjonen.
  • Gi full kompensasjon til pelsdyrbønder som må legge ned gårdene, dersom forbudet om pelsdyroppdrett opprettholdes.