Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ikke straff den engasjerte ungdommen

07.10.2020

Senterungdommen mener det er urimelig at politisk aktivitet skal betegnes som fravær i skolen siden politisk engasjert ungdom er fullstendig tilstedeværende der det gjelder, og der det trengs: i samfunnet.

I dagens videregående skole kan man få skrevet inntil ti dager med politisk fravær om til dokumentert fravær. Dette fraværet skrives ikke inn i vitnemålet, og fjernes ved skoleslutt. Senterungdommen mener ti dagers dokumentert fravær er for lite. Er man folkevalgt har man ofte flere møter det er lovfestet oppmøte på. Dette gjør at ungdom står mellom å ikke kunne engasjere seg, eller å få fravær.

Ved høyere utdanning regnes ikke politisk aktivitet som gyldig fravær. Det må etableres en mer lik praksis for politisk fravær ved universitet og høyskoler, slik at alle får mulighet til å engasjere seg. Studenter får ikke gå opp til eksamen med ugyldig fravær fra obligatorisk aktivitet.

Ungdom ønsker å engasjere seg, og ungdom ønsker å gjøre en forskjell. Lovverket skal ikke hindre ungdom i å engasjere seg politisk. Det er høy gjennomsnittsalder i de fleste folkevalgte organ. For å få gi unge mulighet til å bestemme over framtida i større grad, må dagens fraværsordninger endres. Ungdom skal ikke tvinges til å velge mellom utdanning og engasjement.

Senterungdommen vil:

  • Utvide den allerede eksisterende grense på ti dager med politisk fravær i videregående opplæring til 25 dager.
  •  At studiesteder skal tilpasse obligatorisk aktivitet slik at alle som har fravær grunnet lovpålagt politisk arbeid har mulighet til å få semesteret godkjent.

 

Vedtatt av Senterungdommens Landsstyre oktober 2020.