Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Frivillige på oppdrag må kompenseres for tapt arbeidsinntekt 

03.10.2023

I Norge har organisasjonene Røde Kors og Norsk Folkehjelp til sammen 480 lokallag rundt om i landet vårt. Det store antallet lokallag bidrar til at hjelpekorpsene og de frivillige har meget god lokal kjennskap i sitt område, noe som gjør at de er raske til å komme seg frem til de som trenger hjelp, og klarer å berge de trygt og effektivt slik at de får videre hjelp og behandling. 

Beredskapsorganisasjonene og deres frivillige gjør en formidabel innsats for å trygge våre innbyggere og besøkende som er ute å ferdes. Dette gjør noen av de på bekostning av egen økonomi, da det kun er offentlige ansatte som har rett til kompensasjon for tapt arbeid når de rykker ut til redningstjeneste innenfor arbeidstiden. Det stilles ingen krav til at ansatte i privat sektor skal ha samme kompensasjon for arbeidet de gjør for folk i nød. Arbeidstakere i privat sektor må derfor ikkje tape inntekt fordi de er på oppdrag på vegne av frivilligheten. Arbeidstakeren skal kunne søke tapt arbeidsfortjeneste hos frivilligheten. Staten må derfor gi midler til frivilligheten for dette. 

Senterungdommen mener at frivillige som rykker ut i arbeidstiden for å hjelpe mennesker i nød ikke skal tape inntekt. Å gjøre en samfunnstjeneste skal ikke gå ut over egen økonomi, uansett hvilken arbeidsgiver du har. 
 

Senterungdommen mener derfor at: 

  • Alle frivillige som blir kalt ut på redningsaksjon i arbeidstiden skal ha krav på å få kompensert lønn for den tiden man blir borte fra jobb. 

 

Innsendt av Nordland Senterungdom 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre juni 2023