Meny
Bli medlem
Resolusjoner

En tillitsbasert fraværsgrense

12.01.2024

Elever på videregående skole har gjennom flere år hatt en fraværsgrense som har ført til stress blant elevene, og fått blandede resultater.

Etter innføringen av fraværsregelen har elevenes fravær gått ned. Samtidig har antallet elever som forteller at de sliter psykisk imidlertid gått opp. Elevene forteller at fraværsgrensen har en negativ innvirkning på deres psykiske helse.

UDIR har nylig kommet med forslag til nye fraværsregler på videregående skole. Her kommer det frem at de ønsker å innføre en fraværsgrense på 15% i alle fag. Innenfor denne fraværsgrensen skal alt fravær telles uansett om det er dokumentert eller ikke.Det vil ikke hjelpe elever og øke fraværsgrensa, hvis det ikke skal skille på dokumentert og udokumentert fravær.Politisk fravær vil ikke lenger være gyldig som dokumentert fravær. Senterungdommen er bekymret for at en slik endring kan være med på å svekke demokratiet på sikt.

Demokratiet trenger at flere unge engasjerer seg, og at flere unge benytter seg av stemmeretten sin.Elever med kroniske lidelser og diagnoser som f.eks migrene, vil heller ikke unntas fra reglene ogsjansen for at disse elevene kommer skjevt ut i utdannelsesløpet vil bli større.

Senterungdommen mener at elevene trenger en tillitsbasert fraværsgrense, som sikrer tillit mellom elev og skole. Elever burde få kunne dokumentere sykdom selv, eller få en foresatt til å gjøre det dersom de er under 18, slik det var under korona - en ordning som ble godt likt av elevene. Enkelte skoler opplevde at elever misbrukte denne tilliten. Her vil det være en løsning at elever får såkalte «egenmeldingsdager», slik det er i arbeidslivet. Dette gir elever tillit, samtidig som at de får en innføring i hvordan fravær i arbeidslivet håndteres. Dersom elever bruker opp egenmeldingsdagene, så må det finnes en god løsning på hvordan det skal løses som muligens at man da skal trenge en legeerklæring. Utgangspunktet er at elevene uansett skal sitte igjen med mer tillit og fleksibilitet, samtidig som de møter opp på skolen.

Senterungdommen vil:

  • Endre fraværsgrensa etter modell fra arbeidslivet med egenmeldingsdager
  • Beholde den eksisterende regelen med godkjent dokumentert fravær for ti dager grunnet politisk deltakelse

Innsendt av Akershus Senterungdom, Buskerud Senterungdom, Vestfold & Telemark Senterungdom, og Oslo Senterungdom