Etter årevis med støy fra fiskerinæringa har vi kommet til et kritisk punkt i de fiskeripolitiske prosessene. Næringslivet er splittet i ønsket om hvordan politikk som skal være gjeldende, samt at vi ser en veldig kortsiktig plan på hvordan føringer som gjelder i fiskeripolitikken.
 
Den praktiske utførelsen av fiskeripolitikken er ikke i tråd med den gjeldende fiskerilovgivningen, og gapet mellom politisk utførelse og lovgivning blir større og større.
 
Senterungdommen er i startgropa når det kommer til fiskeripolitikk. Vi har noen få resolusjoner angående temaet, men har en lang vei å gå. Ønsket om et fiskeripolitisk manifest som tar for seg grunnprinsipper rundt fiskeripolitikk, eierskapsspørsmål og framtidig forvaltning har naturlig meldt seg da vi i dag har store gap i vår vedtatte politikk.
 
Fiskeripolitisk arbeidsgruppe sine grunnleggende retningslinjer
 
·     Utarbeide et dokument som omhandler grunnprinsippet i fiskeri- og havbrukspolitikk
·     God rapportering underveis i prosessen
·     God kontakt med næringslivet før vi fatter større vedtak
·     Jobbe i tråd med gjeldende fiskerilovgivning
·     Jobbe i tråd med vedtatt politiske mål, herunder spesielt fokus på miljø og framtid
·     Sikre gode høringsrunder før vi presenterer utkast for landsmøte
 
 
Forventninger til deg som søker:
·     Inngående kunnskap om fiskeri- og/eller havbrukspolitikk
·     Kunne jobbe målrettet og effektivt
·     Fordel med arbeidserfaring fra næringen
 
 
Er det noe du lurer på? Kontakt Sindre Engseth på telefon, epost (Sindre.engseth@outlook.com) eller Messenger!


Søknadsfrist 20. januar 2019