Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen og skal i samarbeid med leder, organisasjonssekretær og informasjonsrådgiver jobbe med å videreutvikle Senterungdommen i sitt daglige arbeid. Senterungdommen er Senterpartiets ungdomsorganisasjon. Organisasjonen har de siste årene opplevd kraftig medlemsvekst. Senterungdommen har stor politisk påvirkning, har stor tillit i Senterpartiet og spiller en aktiv rolle i samfunnet.

Ansvarsoppgaver

Som generalsekretær får du en ansvarsfull, utfordrende og variert jobb i et kreativt og engasjerende miljø. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelsen og utviklingen av organisasjonen. I dette ligger ledelse av et kontor med to ansatte, og samarbeid med lederen om planlegging og samordning av virksomheten i organisasjonen.

Generalsekretæren har også ansvar for økonomistyring, saksforberedelser og oppfølging av vedtak i sentrale organer. I tillegg er generalsekretæren ansvarlig redaktør for nettsiden, samt ansvarlig for gjennomføring av nasjonale arrangement, og gjennomføring av Senterungdommens internasjonale samarbeid.
Det kreves av søkeren at du har organisasjonserfaring, har kunnskap om økonomistyring, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Stillingen har en politisk dimensjon, og søkeren må derfor kunne identifisere seg med Senterpartiets politikk.

Søknadsfrist 23. februar.

Tiltredelse i stilling etter avtale, fortrinnsvis fra slutten av april/begynnelsen av mai 2020. For nyansatt generalsekretær vil de første ukene dreie seg om opplæring på heltid sammen med nåværende generalsekretær.

Generalsekretæren ansettes på åremål i perioder på to år. Lønn etter avtale. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

For mer informasjon kontakt leder Torleik Svelle på mobil: 466 75 564 / e-post: tos@sp.no, eller generalsekretær Rikke Håkstad mobil: 450 53 000 / e-post: rhaa@sp.no

Søknad med CV og referanser sendes til tos@sp.no innen 23 februar.