Meny
Bli medlem
VESTLAND SENTERPARTI ER PÅ JAKT ETTER ORGANISASJONSSEKRETÆR I EI 100% STILLING

VESTLAND SENTERPARTI ER PÅ JAKT ETTER ORGANISASJONSSEKRETÆR I EI 100% STILLING

Er du ein kreativ, sosial, resultatorientert, aktiv og samfunnsinteressert person? Og deler du Senterpartiet sitt verdigrunnlag og samfunnssyn? Då er dette stillinga for deg!

Sist endret: 10.10.2022 #Sogn og Fjordane#Hordaland

Stillinga er allsidig og du vil utgjere ein viktig del i å bygge organisasjonen. Du vil også få høve til å bli godt kjend i heile fylket. Stillinga omfattar arbeid for både Sogn og Fjordane Senterparti og Hordaland Senterparti samt fylkestingsgruppa i Vestland Senterparti. Du vil bli ein del av eit aktivt politisk miljø der du får delta i samfunnsutviklinga i Vestland. Du vil inngå i eit lag saman med fylkessekretærane der hovudoppgåva er å byggje Senterpartiet vidare for framtida.

Arbeidsoppgåver:

 • Sekretær for fylkestingsgruppa i Vestland Senterparti
 • Sekretær for Senterungdommen i begge fylkesdelslag (Sogn og Fjordane og Hordaland)
 • Sekretær for Senterkvinnene i begge fylkesdelslag (Sogn og Fjordane og Hordaland)
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av møter, kurs og samlingar i samarbeid med fylkessekretærane i Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • I samarbeid med dei andre tilsette, planlegge og gjennomføre valkamp
 • Bistå med variert arbeid på fylkeskontora
 • Vere nettredaktør for nettsider og sosiale medium samt pressekontakt for fylkestingsgruppa
   

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning er ynskjeleg, men relevant erfaring for stillinga vil også bli vektlagt
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • God digital kompetanse
 • Erfaring frå medie- og politisk/organisatorisk arbeid er ynskjeleg, men ingen føresetnad

Personlege eigenskapar:

 • Deler Senterpartiet sine grunnverdiar og har eit sterkt samfunnsengasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God til å skape relasjonar
 • Strukturert, målretta og sjølvstendig

Senterpartiet kan tilby:

 • Tett samarbeid med engasjerte frivillige og tilsette
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning
 • Løn etter avtale
 • Reise og diett vert dekka etter staten sitt regulativ

Oppstart: Snarast

Arbeidsstad: Me har fylkeskontor på Sandane og i Bergen, samtidig tilbyr me fleksible løysingar med til dømes bruk av heimekontor og oppmodar personar med bustad kor som helst i Vestland fylke til å søkje.

Grunna ein del reiseverksemd må søkjaren ha førarkort klasse B og disponere eigen bil.

Stillinga vil innebere noko kvelds- og helgearbeid.

For nærare opplysningar om stillinga:

Fylkessekretær i Sogn og Fjordane (påtroppande), Torunn Flatjord: tf@sp.no / 416 26 602

Fylkessekretær i Hordaland, Sølvi Kobbeltvedt, sk@sp.no /  920 55 789

Søknadsfrist: måndag 24. oktober
CV og søknad sendast til stilling@sp.no