Fredag 6. mars

16.00 - Velkommen 

16.15 - Vi har store muligheter - Anne Beathe Tvinnereim  

17.30 - Livet på Stortinget - Emilie Enger Mehl  

18.30 - Lansering av Politisk kampanje - Emma og Maren  

19.30 - Middag 

20.30 - Sosialt
 

Lørdag 7. mars

07.30 - Frokost/morgengym 

09.00 - Orghjørnet 

09.30 - Separate bolker: Debattskolering 

11.00 - Sofaprat med Vår folkevalgte tress-is

12.00 - Lunsj

13.00 - Aktiviteter – Swingkurs eller Aktivitetsring (Hvordan aktivisere i lokallaget)

15.00 - Løgn, sannhet og demokratiske valg - Andreas Wahl (NRK folkeopplysningen) 

16.00 - Separate bolker: Programarbeid

17.30 - Oppdateres fortløpende

18.15 - Separate bolker: Vervet jeg har

20.00 - Middag og temafest (Min hjemmebane)
 

Søndag 8. mars

07.30 - Frokost 

09.00 - Veien til sentertinget 2021

09.45 - Debatt halvtimen

10.15 - Framtidens arbeidsliv - LO  

11.00 - I posisjon lokalt, med opposisjon sentralt - Bent Joachim Bentzen  

12.00 - Neste skritt

12.45 - Avslutning

13.00 - Lunsj