Fredag 6. mars

16.00 - Velkommen 

16.15 - Livet på Stortinget - Emilie Enger Mehl, Stortingsrepresentant 

17.30 - Lansering av Politisk kampanje - Emma Berge Ness og Maren Grøthe

18.15 - Vi har store muligheter - Anne Beathe Tvinnereim, Nestleder i Senterpartiet 

19.30 - Middag 

20.30 - Sosialt
 

Lørdag 7. mars

07.30 - Frokost/morgengym (vil du være med på morgengym møt i resepsjonen 07.30 med uteklær)

09.00 - Orghjørnet - Dorthea Elverum

09.30 - Separate bolker: Debattskolering - med Sentralstyret

11.00 - Fremtidens landbruk - Haakon Haug Laa, Leder i Buskerud Bondelag  

12.00 - Lunsj

13.00 - Aktiviteter - Swingkurs eller Aktivitetsring (Hvordan aktivisere i lokallaget)

15.00 - Løgn, sannhet og demokratiske valg - Andreas Wahl, NRK folkeopplysningen

16.00 - Separate bolker: Programarbeid - med Sentralstyret

17.30 - Ny industri - Sigbjørn Gjelsvik, Stortingsrepresentant  

18.15 - Separate bolker: Vervet jeg har - med Anja Abusland og Dorthea Elverum

20.00 - Middag og temafest (Min hjemmebane)
 

Søndag 8. mars

07.30 - Frokost 

09.00 - Veien til sentertinget 2021 - Emma Berge Ness og Anja Abusland

09.45 - Debatt halvtimen - ledet av Synne Lerhol

10.15 - Framtidens arbeidsliv - Kristin Sæther, LO-Sekretær 

11.00 - I posisjon lokalt, med opposisjon sentralt - Bent Joachim Bentzen  

12.00 - Neste skritt

12.45 - Avslutning

13.00 - Lunsj