Send inn dine forslag til omh@sp.no (Oda Maria Hokstad, generalsekretær), så vil innspillene bli videreformidlet til valgkomiteen. Frist for innspill av kandidater, i uprioritert rekkefølge, er 5. juli. Hensyn som kjønn og geografi trenger man ikke ta stilling til i denne runden. Her vil vi ha innspill på kandidater som du anser som dyktige i vår organisasjon!

Valgkomiteen i Senterungdommen har nå startet sitt arbeid med å legge fram innstilling til nytt sentralstyre på Landsmøtet 2020 i november. Første møte ble avholdt 26.mai og Peder Ingvaldsen (ping@stortinget.no) ble valgt som leder. Han har bred erfaring fra organisasjonen både som tillitsvalgt og som organisasjonssekretær. Med seg i komiteen har han følgende:

  • Møre og Romsdal - Markus Farstad Andersen
  • Østfold - Lars Vegard Fosser
  • Oslo - Ingvild Munz 
  • Agder - Olevine Fidjestøl 
  • Sogn og Fjordane - Eivind Steig
  • Buskerud - Nadia Lilleås 


Komiteen har på sitt første møte vedtatt følgende framdriftsplan for arbeidet, med utgangspunkt i de retningslinjer som foreligger for arbeidet:

26. mai - Konstituerende møte.
5. juli - Frist for innspill til kandidater.
5. juli - Frist for nåværende sentralstyremedlemmer til å varsle gjenvalg.
14. juli - Møte for valgkomiteen.
16. juli - Sende ut forespørsel til alle innspilte kandidater om de ønsker å stille til valg.
6. august - Frist for innspilte kandidater til å sende inn svar.
10. august - Liste over kandidater som ønsker å stille til valg sendes til fylkeslagene.
6. september - Frist for fylkeslagene til å sende inn prioritert liste over kandidater.
15. september - Møte i valgkomiteen.
2 - 4. oktober - Møte for valgkomiteen, med intervjuer av aktuelle kandidater.
24. oktober - Siste frist for å legge frem innstillingen.
6 - 8. november - Landsmøtet.