Sommerleiren er en viktig arena for både nye og gamle medlemmer for å få god politisk skolering, og som en sosial møteplass. Med den nye modellen åpner det også for et mye større lokalt preg på leiren, noe som igjen vil gi deltagerne gode minne og opplevelser fra hele landet!
 
Det blir lagt opp til at fylkeslaget som blir tildelt leiren får stor innvirkning på programmet og sommerleiren, men noen kriterier ligger til grunn for utdelingen. Blant annet har vi et minimumskrav for hvor mange overnattingsplasser det må være, samt ulike krav til hva som må være tilgjengelig på stedet. Dette står mer spesifikt i søknadsskjemaet.
 
Vi ser fram til mange gode søknader, og gleder oss til å annonsere arrangør for 2021 på sommerleiren i år.
 
Søknadsfristen er 1. juni, og søknadene (og eventuelle spørsmål) skal sendes til senterungdommen@sp.no.


Søknadsskjemaet kan du laste ned her.