Vi oppfordrer derfor alle lokallag og fylkeslag til å sende søknader til rhaa@sp.no innen 5. mai. Hvorfor skal sentralstyret komme på besøk til akkurat DITT lokalmiljø i juni? Har dere den beste pizzaen i mils omkrets? Har dere tidenes kuleste stupebrett? Gjorde dere et helt utrulig bra skolevalg? Skriv det ned og send det inn!

I tillegg må søknaden inneholde ei programskisse for helga. Sjøl om vi skal på besøk er det også ei møtehelg for sentralstyret. I hovedtrekk betyr det at lørdagen før lønsj kan settes av til lokalt program, mens det ellers bør legges opp til ordinær saksbehandling for sentralstyret.