Meny
Bli medlem
Søke internasjonalt utvalg!

Søke internasjonalt utvalg!

Kjære senterungdom! Er du engasjert i internasjonal politikk? Har du et brennende engasjement mot norsk EU medlemskap eller opptatt av norsk forsvarspolitikk og NATO? Kanskje du er ekstra engasjert i bistand og utvikling? Har du lyst til å være med i arbeidet med å skrive Senterungdommens internasjonale program? Da må du søke internasjonalt utvalg!

Sist endret: 26.11.2021

Internasjonalt utvalg (IU) er et av Senterungdommens fem utvalg. Utvalget skal gjennom det kommende arbeidsåret jobbe for å øke det internasjonale engasjementet i organisasjonen. Vi skal videreutvikle vår internasjonale politikk og skrive et internasjonalt program i samarbeid med politisk utvalg (PU). Utvalget skal sørge for at Senterungdommen er en tydelig stemme i media i utenrikspolitiske saker.

Utvalget skal også være hovedansvarlig for å sette tema på et landsstyremøte i løpet av året, og så fort utvalget er satt ned vil vi diskutere muligheten til å holde flere arrangementer i egen regi. Utvalget skal også sende ut nyhetsbrev til organisasjonen som opplyser rundt det politiske bildet i verden. I tillegg til å utvikle politikken vår, vil utvalget jobbe aktivt opp mot flere medlemsorganisasjoner. Senterungdommen er blant annet medlem av Nordiska Centerungdommens förbund (NCF) og Ungdommens Nordiske Råd (UNR). Her blir det fokus på å skape dialog, øke fokuset på nordisk samarbeid og legge til rette for debatt rundt internasjonale spørsmål i en nordisk arena.
For å kunne organisere utvalget på best mulig måte vil mangfold i interesseområder være sentralt når vi skal se på rekruttering til utvalget. Det er et ønske om at hvert utvalgsmedlem skal ha et ekstra fokus på et eget internasjonalt politikkområde i løpet av året. Derfor ønskes det en tilbakemelding der du setter opp de ulike hovedområdene i prioritert rekkefølge basert hva du foretrekker mest.

Hovedområdene:

  • Sikkerhet- og forsvarspolitikk
  • Internasjonal handel og EU/EØS
  • Nordisk samarbeid
  • Likestilling og menneskerettigheter
  • Utvikling- og bistandspolitikk

 

Utvalget er med andre ord en fantastisk arena for deg som har interesse for både politisk og organisatorisk arbeid. Som medlem i utvalget får du utfordret deg selv, lære nye ting og ikke minst spesialisert deg innenfor internasjonal politikk. Det forventes at man er tilgjengelig for å bidra på de oppgavene utvalget skal gjennomføre, og delta på de aktivitetene som vil skje gjennom arbeidsåret. Særlig kan arbeidet rundt et nytt internasjonalt program være krevende og innsatsen til ethvert utvalgsmedlem vil ha stor betydning.

I en søknad ønsker jeg at du svarer på følgende:

  • Formalia: Hvem du er, hvor du kommer fra, alder
  • Erfaringer i Senterungdommen og fra andre steder
  • Hvor mye tid er du villig til å sette av i løpet av det kommende året?
  • Hvilke av de fem hovedområdene har du lyst til å jobbe med, og hvilke vil du eventuelt ikke jobbe med?
  • Hva er motivasjonen din for å sitte i internasjonalt utvalg?

Ser frem til å lese din søknad!
Med vennlig hilsen,
Ibrahim Ali, internasjonal leder

 

Søknad sendes til meg på ibrah.ma@outlook.com innen 7. desember 2021. I tillegg kan jeg nås på 9793 0412 om du har noen spørsmål!

Relaterte personer

Torstein Buskaker

Torstein Buskaker

Internasjonal leder Telefon: +47 474 59 199