Meny
Bli medlem
Søk internasjonalt utvalg!

Søk internasjonalt utvalg!

Kjære senterungdom! Er du engasjert i internasjonal politikk? Har du et brennende engasjement mot norsk EU medlemskap, eller er du opptatt av norsk forsvarspolitikk og NATO? Kanskje du er ekstra engasjert i bistand og utvikling, eller er det likestilling og menneskerettigheter du brenner for? Har du lyst til å være med å arbeide for Senterungdommens internasjonale politikk og engasjementer? Da må du søke internasjonalt utvalg!

Publisert: 25.11.2022

Internasjonalt utvalg (IU) er et av Senterungdommens fem utvalg. Utvalget skal gjennom det kommende arbeidsåret jobbe for å øke det internasjonale engasjementet i organisasjonen. Senterungdommen har nå vedtatt sitt helt eget internasjonale program! Dette vil bli et viktig grunnfjell i vårt videre arbeid. Vi skal videreutvikle og fremme vår internasjonale politikk, samt styrke samarbeidet med organisasjoner som Senterungdommen er medlem av, og andre aktuelle organisasjoner som driver med internasjonale spørsmål. Internasjonalt utvalg skal også delta på studieturer og prosjekter utenlands. Utvalget skal sørge for at Senterungdommen er en tydelig stemme i media i utenrikspolitiske saker.

Utvalget skal også være hovedansvarlig for å sette tema på et landsstyremøte i løpet av året, og her ha ansvaret for det faglige opplegget. Utvalget skal også kommunisere hva vi gjør til organisasjonen og opplyse rundt det politiske bildet i verden. I tillegg til å utvikle politikken vår, vil utvalget jobbe aktivt opp mot flere medlemsorganisasjoner. Senterungdommen er blant annet medlem av Nordiska Centerungdommens förbund (NCF) og Ungdommens Nordiske Råd (UNR). Her blir det fokus på å skape dialog, øke fokuset på nordisk samarbeid og legge til rette for debatt rundt internasjonale spørsmål i en nordisk arena.

For å kunne organisere utvalget på best mulig måte vil mangfold i interesseområder være sentralt når vi skal se på rekruttering til utvalget. Det er et ønske om at hvert utvalgsmedlem skal ha et ekstra fokus på et eget internasjonalt politikkområde i løpet av året. Derfor ønskes det en tilbakemelding der du setter opp de ulike hovedområdene i prioritert rekkefølge basert hva du foretrekker mest.

Hovedområdene:

 • Sikkerhet- og forsvarspolitikk
 • Internasjonal handel og EU/EØS
 • Nordisk samarbeid
 • Likestilling og menneskerettigheter
 • Utvikling- og bistandspolitikk

Utvalget er med andre ord en fantastisk arena for deg som har interesse for både politisk og organisatorisk arbeid. Som medlem i utvalget får du utfordret deg selv, lære nye ting og ikke minst spesialisert deg innenfor internasjonal politikk. Det forventes at man er tilgjengelig for å bidra med de oppgavene utvalget skal gjennomføre, og delta på de aktivitetene som vil skje gjennom arbeidsåret.

I en søknad ønsker jeg at du svarer på følgende:

 • Formalia: Hvem du er, hvor du kommer fra, alder
 • Erfaringer i Senterungdommen og fra andre steder
 • Hvor mye tid er du villig til å sette av i løpet av det kommende året?
 • I hvilken grad vil du ha anledning til å reise, dette gjelder både utenlandsturer og reiser til Oslo for deltakelse på møter der?
 • Hvilke av de fem hovedområdene har du lyst til å jobbe med, og hvilke vil du eventuelt ikke jobbe med?
 • Hva er motivasjonen din for å sitte i internasjonalt utvalg?

Jeg ser frem til å lese din søknad!

Med vennlig hilsen

Torstein Buskaker

Internasjonal leder

Søknad sendes til meg på torsteinbuskaker@gmail.com innen 7.desember. Jeg kan også nås på tlf:47459199 om du har noen spørsmål. Om du ikke får svar send gjerne en sms så ringer jeg tilbake.