I januar 2017 sikret et flertall på Stortinget bestående av Senterpartiet, Kristelig Folkeparti,  Høyre og Fremskrittspartiet videre drift av pelsdyrnæringen. Ett år senere kommer Venstre inn i regjeringsforhandlingene, og blir da sammen med Høyre og Fremskrittspartiet enige om styrt avvikling av næringen. En hel næring ble dermed dolket i ryggen. Regjeringens dolkestøt går ut over livsgrunnlaget til flere familier der mange har investert millionbeløp for å skape sin egen arbeidsplass.
 
Et annet punkt som vil svekke norsk landbruk forbudet mot nydyrking av myr. Det er paradoksalt at regjeringspartiene på den ene siden går inn for et forbud mot nydyrking av myr, samtidig som de på den andre siden ikke vil forby noen å bygge industri, vei eller hus på myr. Sistnevnte må vel må sies å være mye verre fordi det fører til utslipp av CO2 som brukes som hovedargument mot nydyrkingen i tillegg til at man mister den jorda som potensielt kan brukes til å dyrke mat på. 
 
I følge regjeringens egne nettsider utgjør myr 35 % av det gjenværende dyrkbare arealet i Norge. Forslaget fra regjeringspartiene vil ramme flere kommuner der oppdyrking av myr for mange er den eneste muligheten for å utvide produksjonsarealet. Dermed ser vi at ikke bare skjer det en massiv nedbygging av eksisterende matjord, nå skal det i tillegg innføres et forbud som vil vanskeliggjøre at det på sikt dannes ny matjord. Et forbud mot nydyrking av myr er uansvarlig.

Artikkelen stod først på trykk i Bondebladet.