Meny
Bli medlem
Internasjonalt utvalg trenger deg!

Internasjonalt utvalg trenger deg!

Publisert: 28.11.2023

Kjære Senterungdom! Syntes du internasjonal politikk er spennende? Ønsker du at Norge fortsatt skal stå utenfor EU? Har du et bankende hjerte for bistands- og utviklingspolitikk? Eller kanskje for internasjonal rettferdighet? Er du interessert i sikkerhetspolitikk og NATO? Da må du søke internasjonalt utvalg!

 

Internasjonalt utvalg (IU) er et av Senterungdommens fem utvalg. Utvalget skal gjennom det kommende arbeidsåret jobbe for å øke det internasjonale engasjementet i organisasjonen. Vi skal videreutvikle og fremme vår internasjonale politikk, samt styrke samarbeidet med organisasjoner som Senterungdommen er medlem av, og andre aktuelle organisasjoner som driver med internasjonale spørsmål. Internasjonalt utvalg har også ansvaret for å følge etablere og pleie forholdet med våre søsterpartier i andre land. Internasjonalt utvalg skal også delta på studieturer og prosjekter utenlands. Utvalget skal sørge for at Senterungdommen er en tydelig stemme i media i utenrikspolitiske saker.

 

EU-debatten blir stadig mer aktuell. Internasjonalt utvalg, vil derfor ha en del fokus på EU det kommende arbeidsåret. Vi skal jobbe for å øke kunnskapen om EU i Senterungdommen, og sørge for at Senterungdommen fortsatt skal være en viktig stemme mot norsk EU-medlemskap. Utvalget har også ansvaret for temaet på et av landsstyremøtene, og skal fremme resolusjoner til sentralstyremøter og landsstyremøter. Senterungdommen er også medlem av Nordiska Centerungdommens Förbund (NCF) og Ungdommens Nordiske Råd (UNR). Her vil utvalget fokusere på å fremme nordisk samarbeid og påvirke nordisk politikkutvikling.

 

For å organisere arbeidet i utvalget best mulig, vil mangfold i interesseområder være viktig i rekruteringen til utvalget. Det er et ønske at hvert utvalgsmedlem skal ha et ekstra fokus på et eget internasjonalt politikkområde gjennom arbeidsåret. Derfor er det ønskelig at du i søknaden inkluderer hvilke politikkområder du syntes er interessante, og at du setter dem opp i en prioritert rekkefølge etter hvilke hovedområder du foretrekker mest.

 

Hovedområdene:

  • Internasjonal handel og EU/EØS
  • Sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Nordisk samarbeid
  • Solidaritet og menneskerettigheter
  • Utviklings- og bistandspolitikk

I en søknad ønsker jeg at du svarer på følgende:

  • Formalia: Hvem du er, hvor du kommer fra, alder
  • Erfaringer i Senterungdommen og fra andre steder
  • Hvor mye tid er du villig til å sette av i løpet av det kommende året?
  • Hvilke av de fem hovedområdene har du lyst til å jobbe med, og hvilke vil du eventuelt ikke jobbe med?
  • Hva er motivasjonen din for å sitte i internasjonalt utvalg?

 

Jeg ser frem til å lese din søknad!

Beste hilsen,

Halvard Brundtland, Internasjonal leder

Søknad sendes til meg på hv@sp.no innen torsdag 7. desember. Jeg kan også nåes på telefon 90416968.