Politisk utvalg (PU) er et av senterungdommens fem utvalg. Sammen har vi ansvaret for mye av det polititiske arbeidet i Senterungdommen, vi skal være organisasjonens spydspiss i utformingen av ny og slagkraftig politikk! 
Arbeids oppgavene vil bestå i å utforme resolusjoner, løfte frem aktuelle saker og heve organisasjonens kunnskapsnivå. PU vill støtte unge folkevalgte og bistå i arbeidet med at Senterungdommer er trygge i sin rolle. 

I år er det ekstra viktig at senterungdommen markerer seg mye i media, en sentral del av arbeidet vill derfor bestå i å utvikle gode medieutspill med tilhørende medie-strategier. 
PU vill også bistå Ada og hennes arbeid i å fronte organisasjonen. 
Det viktigste for deg som søker et at du er lærevillig å ønsker å legge ned en innsats for det du tror på. Vi vill ha det mye gøy, samtidig som vi vill lære mye! 

Årets største prosjekt vill være debatt permen, den skal vi fylle med god politikk, solid argumentasjon og en liten bit satire. Dette vill danne grunnlaget for at Senterungdommen gjør sitt beste skolevalg på 20 år. 

Har du et stort engasjement, samtidig som du er glad i valgseiere, da er du perfekt for PU og vi ser frem til din søknad! 

Blir du med i PU må du være forberedt på å sette av helgen 11-13 Jan, da arrangerer vi utvalgs-helg for alle senterungdommens utvalg. 

Dersom du har spørsmål, kontakt Torleik Svelle på tos@sp.no eller på 46675564

Søknad sendes til meg på e-post innen 03. desember 2018.