Karbonfangst og -lagring, ofte kalt CCS, er et av mange tiltak som kan være med på å kutte utslippene i verden. Kort forklart skilles CO2 ut fra andre gasser i en kjemisk prosess, før den komprimeres og transporteres til et sted som egner seg for permanent lagring. Ved hjelp av slike løsninger kan industrien redusere utslippene sine drastisk.

Senterungdommen vil:

  • At Norge skal være et foregangsland i arbeidet for å forske på fangst og lagring av CO2.
  • Fullfinansiere fullskala anlegg for CO2 fangst- og lagring.