Meny
Bli medlem
#merkminmat

#merkminmat

Ja til norske arbeidsplasser, klimavennlig mat og god folkehelse!

Publisert: 11.03.2022

Tradisjon tro skal vi ha en politisk kampanje i år, der alle senterungdommer i hele landet står samlet for å sette fokus på en politisk sak. Denne gangen er temaet merking av mat. Kampanjeperioden er 11.mars-31.mars.

Det er nødvendig med et tydeligere skille av norsk og importert mat. Ikke bare fordi å velge importerte matvarer svekker den norske bonden og norske arbeidsplasser, men også fordi vi av hensyn til klima- og miljø og helsa vår burde spise mer norsk mat.

Klima og miljø

På verdensbasis står matproduksjonen for omtrent en tredjedel av de globale klimagassutslippene, og 9,1% av Norges utslipp i 2020. Det betyr at fremtidens matproduksjon må være bærekraftig og så lokal som mulig.

Lokalprodusert mat har lavere klimaavtrykk enn importert mat. Å frakte mat jorda rundt med fly, skip og lastebiler fører til enorme klimagassutslipp. Importerte matvarer må merkes tydeligere, slik at forbrukerne enkelt kan velge produkter som er klima- og miljøvennlige, bærekraftige og fremmer god dyrevelferd.

Antibiotikaresistens og folkehelse

Økende antibiotikaresistens er en av vår tids største utfordringer mot folkehelsa. Antibiotikabruk i matproduksjonen har en betydelig og direkte påvirkning på forbrukernes helse. Antibiotikaresistens er på verdensbasis et økende problem, og tall viser at mellom 1,2-4,9 millioner mennesker døde av antibioktikaresistens i 2019. Per 2022 dør det flere mennesker av antibiotikaresistens enn både malaria og HIV.

Den norskproduserte maten den tryggeste maten, derfor ønsker vi en tydeligere merking av importerte matvarer!

Denne artikkelen ble først publisert 11.03.2022

Relaterte personer

Ibrahim Ali

Ibrahim Ali

Politisk nestleder i Senterungdommen Telefon: +47 979 30 412