Meny
Bli medlem
Kven har utmerkt seg i arbeidsåret 2023?

Kven har utmerkt seg i arbeidsåret 2023?

Sist endret: 23.10.2023

På Landsmøtet i Drammen, skal Senterungdomen dela ut Stå-på-prisen og Formidlingsprisen for 2023. Kven som skal vinna dette kan du vera med på å bestemma!

Kjenner du til eitt medlem eller eit lag i Senterungdomen som fortener litt ekstra merksemd for deira gode arbeid og engasjement i det siste arbeidsåret? 

Sjølve tildelingi vil finna stad under vårt 74. Landsmøte i Drammen.

Alle medlemar og lag i Senterungdomen kan koma med innspel og nominasjonar i prosessen. Desse vert oversend til generalsekretær på heh@sp.no innan fristen 10. november. Hugs på at det er berre lokal- eller fylkeslag i Senterungdomen som kan få Stå-på-prisen, medan Formidlingsprisen ogso kan tildelast enkeltpersonar. 

 

Kven kan  verta nominert? Under finn du retningslinene for prisane:

Stå-på-prisen:

§1
Prisen tildeles et lokallag eller fylkeslag.

§2
Vinneren av denne prisen skal gjennom det inneværende arbeidsår bidratt til økt aktivitet i sin del av organisasjonen, det være seg organisatorisk eller på det politiske plan. Synlige resultater på aktiviteten må påvises.

§3
Prisen skal være til nytte og glede for laget som gjør seg fortjent til den. Sentralstyret vil innenfor en prisramme på 4000 kroner utarbeide konkrete forslag som laget selv kan velge mellom.

§4
Rett til å fremme forslag til kandidater har alle ledd i Senterungdommens organisasjon. Senterungdommens arbeidsutvalg innstiller overfor Sentralstyret, som fatter beslutning om tildeling. Prisen utdeles på Senterungdommens Landsmøte.

§5
Prisen utlyses årlig. Frist for innsendelse av forslag på kandidater settes senest en måned før Senterungdommens Landsmøte.

§6
Prisen skal overrekkes i samme budsjettår som prisen deles ut.

 

Senterungdommens formidlingspris:

§1
Prisen tildeles fortrinnsvis et lokallag eller fylkeslag.
Enkeltpersoner kan også motta prisen.

§2
Vinneren av denne prisen skal ha bidratt til økt synlighet av Senterungdommens politiske engasjement.

§3
Prisen skal være til nytte og glede for laget som gjør seg fortjent til den. Sentralstyret vil innenfor en prisramme på 2000 kroner utarbeide konkrete forslag som laget selv kan velge mellom.

§4
Rett til å fremme forslag til kandidater har alle ledd i Senterungdommens organisasjon. Senterungdommens arbeidsutvalg innstiller overfor Sentralstyret, som fatter beslutning om tildeling. Prisen utdeles på Senterungdommens Landsmøte.

§5
Prisen utlyses årlig. Frist for innsendelse av forslag på kandidater settes senest en måned før Senterungdommens Landsmøte.

§6
Prisen skal overrekkes i samme budsjettår som prisen deles ut.

 

Frist for nominering 10. november 2023! Innsending til heh@sp.no.

Denne artikkelen ble først publisert 30.09.2023

Relaterte personer

Henrik Hageland

Henrik Hageland

Generalsekretær

Varslinger utenfor kontortid rettes til +47 977 88 775
Telefon: +47 412 63 925