Internasjonalt utvalg (IU) er et av Senterungdommens fem utvalg. IU skal gjennom det kommende arbeidsåret jobbe for å øke det internasjonale engasjementet i organisasjonen. Vi skal videreutvikle vår internasjonale politikk, og bidra til at Senterungdommen er en aktiv stemme knyttet til internasjonale spørsmål i samfunnsdebatten.

Store deler av det kommende året kommer til å brukes til å utvikle den internasjonale politikken i organisasjonen. Det skal leveres forslag til ny politikk som kan vedtas kontinuerlig gjennom året. Her kan DU være med på å påvirke den internasjonale politikken som både Senterungdommen og Senterpartiet skal føre i årene som kommer! IU skal også være hovedansvarlig for å sette tema på et landsstyremøte i løpet av året, og så fort utvalget er satt ned vil vi diskutere muligheten til å holde flere arrangementer i egen regi. Utvalget skal også sende ut nyhetsbrev til organisasjonen som opplyser rundt det politiske bildet i verden.

I tillegg til å utvikle politikken vår, vil IU jobbe aktivt opp mot flere medlemsorganisasjoner. Senterungdommen er blant annet medlem av Nordiska centerungdommens förbund (NCF) og Ungdommen nordiske råd. IUs oppgave opp mot disse er å skape dialog, øke fokuset på nordisk samarbeid og legge til rette for debatt rundt internasjonale spørsmål i en nordisk arena. Her vil du som medlem av IU få muligheten til både å delta og bidra – du kan få både kunnskap og vennskap du ellers aldri hadde fått!

I 2020 startet Senterungdommen sin internasjonale podkast, «Fred, frihet og tollvern». Dette er Senterungdommens første podkast. I året som kommer vil internasjonalt utvalg ha ansvaret for å videreføre denne. Har du en indre podkast-vert i deg? Har du lyst til å utforske en ny måte å formidle politikk på, eller ønsker du å jobbe med å hente inn spennende gjester og sette ny tematikk på dagsordenen i Senterungdommens nye podkast? I så fall må du søke IU!

For å kunne utvikle politikken vår og organisere utvalget på best mulig måte vil mangfold i interesseområder være et sentralt når vi skal se på rekruttering til utvalget. Det er et ønske om at hvert utvalgsmedlem skal ha et ekstra fokus på et eget internasjonalt politikkområde i løpet av året. Derfor ønskes det en tilbakemelding der du prioriterer de følgende hovedområdene, og eventuelt skriver om det er noen du brenner ekstra mye for eller absolutt ikke har lyst til å jobbe med:

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal handel
 • EU og EØS
 • Nordisk samarbeid
 • Utvikling og bistand
 • Internasjonalt demokrati og rettferdighet

Utvalget er med andre ord en fantastisk arena for deg som har interesse for både politisk og organisatorisk arbeid. Som medlem i IU får du utfordret deg selv, lære nye ting og ikke minst spesialisert deg innenfor internasjonal politikk.

 • I en søknad ønsker jeg at du svarer på følgende:
 • Formalia: Hvem du er, hvor du kommer fra, alder
 • Erfaringer i Senterungdommen og fra andre steder
 • Hvor mye tid er du villig til å sette av i løpet av det kommende året?
 • Hvilke av de seks hovedområdene har du lyst til å jobbe med, og hvilke vil du eventuelt ikke jobbe med?
 • Hva er motivasjonen din for å sitte i internasjonalt utvalg?
 • Hva har du mest lyst til å lære mer om?

Om du har spørsmål må du ikke nøle med å ta kontakt!


Med vennlig hilsen,
Jesper Nohr, internasjonal leder

Søknad sendes til meg på jn@sp.no innen 1. desember 2020. I tillegg kan jeg nås på 9486 5486 om du vil slå av en prat!