Internasjonalt utvalg (IU) er et av Senterungdommens fem utvalg. IU skal gjennom det kommende arbeidsåret jobbe for å øke det internasjonale engasjementet i organisasjonen gjennom å skape aktivitet for medlemmene. Vi skal videreutvikle vår internasjonale politikk, og bidra til at Senterungdommen er en aktiv stemme knyttet til internasjonale spørsmål i samfunnsdebatten.

Konkret skal IU i kommende arbeidsår se på muligheten til å delta på studietur til Libanon. Samtidig skal vi, gitt finansiering, gjennomføre et internasjonalt seminar på Stortinget for medlemmene i organisasjonen med et eller flere aktuelle tema og arrangere tur til Storbritannia i forbindelse med D-dagen for Brexit

Senterungdommen er medlem av flere organisasjoner. Blant annet Nordiska centerungdommens förbund (NCF) og Ungdommen nordiske råd. IUs oppgave opp mot disse er å skape dialog, øke fokuset på nordisk samarbeid og legge til rette for debatt rundt internasjonale spørsmål i en nordisk arena. Her vil du som medlem av IU få muligheten til både å delta og bidra.

IU vil det kommende året forsøke å jobbe noe annerledes enn tidligere. Dette i sammenheng med ønsket om økt engasjement i organisasjonen. Derfor er det ønskelig at søkere finner et internasjonalt tema å bli ekstra god på i løpet av arbeidsåret. Det forventes ikkeat du har forhåndskunnskap, men at du har en interesse. IU skal felles spille hverandre god og jobbe som en samlet enhet til det beste for organisasjonen.

Utvalget er med andre ord en fantastisk arena for deg som har interesse for både politisk og organisatorisk arbeid. Som medlem i IU får du utfordret deg selv, lære nye ting og ikke minst spesialisere deg innenfor internasjonal politikk.

Forventninger til personer som søker IU:

  • Du må ha tid til vervet, og være villig til å prioritere det.
  • Du må være interessert i å velge en fordypning innen internasjonal politikk som bidrar til å løfte organisasjonens kunnskap på feltet.
  • Hjelp til å komme i gang med søknaden; skriv litt om deg selv og forslag til elementer du kan ta med er.
  • Hvem er du og hvor kommer du fra?
  • Hvilke erfaringer har du som kan være relevant? – eksempelvis verv i Senterungdommen
  • Hva du har lyst og lære mer om?
  • Hvilket tema kunne du ønske å bli ekstra god på i løpet av arbeidsåret?
  • Hvorfor vil du sitte i Internasjonalt utvalg?


Om du har spørsmål, er det bare å ta forbindelse med undertegnede.


Med vennlig hilsen,
Bent-Joacim Bentzen

Søknad sendes til meg på bebe@stortinget.no innen 03. desember 2018.