Kjenner du til ett medlem eller et lag i Senterungdommen som fortjener ekstra oppmerksomhet og påskjønnelse for sitt engasjement og fantastiske arbeid for organisasjonen?

Senterungdommen avholder sitt 71. Landsmøte 6.-10. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. I den anledning skal også Stå-på-prisen og Senterungdommens formidlingspris for arbeidsåret 2019/2020 utdeles. 

Alle medlemmer og lag kan komme med innspill og nominasjoner i prosessen. Disse oversendes Senterungdommen innen 11. oktober. Nominasjon og begrunnelse sendes til Senterungdommen v/ Generalsekretær på omh@sp.no

 

Hvem kan nomineres til hva?

Stå-på-prisen:

§1
Prisen tildeles et lokallag eller fylkeslag.

§2
Vinneren av denne prisen skal gjennom det inneværende arbeidsår bidratt til økt aktivitet i sin del av organisasjonen, det være seg organisatorisk eller på det politiske plan. Synlige resultater på aktiviteten må påvises.

§3
Prisen skal være til nytte og glede for laget som gjør seg fortjent til den. Sentralstyret vil innenfor en prisramme på 4000 kroner utarbeide konkrete forslag som laget selv kan velge mellom.

§4
Rett til å fremme forslag til kandidater har alle ledd i Senterungdommens organisasjon. Senterungdommens arbeidsutvalg innstiller overfor Sentralstyret, som fatter beslutning om tildeling. Prisen utdeles på Senterungdommens Landsmøte.

§5
Prisen utlyses årlig. Frist for innsendelse av forslag på kandidater settes senest en måned før Senterungdommens Landsmøte.

§6
Prisen skal overrekkes i samme budsjettår som prisen deles ut.

Senterungdommens formidlingspris:

§1
Prisen tildeles fortrinnsvis et lokallag eller fylkeslag.
Enkeltpersoner kan også motta prisen.

§2
Vinneren av denne prisen skal ha bidratt til økt synlighet av Senterungdommens politiske engasjement.

§3
Prisen skal være til nytte og glede for laget som gjør seg fortjent til den. Sentralstyret vil innenfor en prisramme på 2000 kroner utarbeide konkrete forslag som laget selv kan velge mellom.

§4
Rett til å fremme forslag til kandidater har alle ledd i Senterungdommens organisasjon. Senterungdommens arbeidsutvalg innstiller overfor Sentralstyret, som fatter beslutning om tildeling. Prisen utdeles på Senterungdommens Landsmøte.

§5
Prisen utlyses årlig. Frist for innsendelse av forslag på kandidater settes senest en måned før Senterungdommens Landsmøte.

§6
Prisen skal overrekkes i samme budsjettår som prisen deles ut.