Senterungdommen ønsker at både by og land skal få delta i overgangen til et grønnere samfunn med lavere utslipp. Elbiler reduserer klimagassutslippene fra transportsektoren drastisk, men er ikke et realistisk alternativ for alle i distriktene slik situasjonen er i dag. Derfor ønsker vi blant annet å gjennomføre investeringstiltak for å øke tettheten av hurtigladere for elbiler i distriktene, slik at alle skal få muligheten til å velge grønt.


Senterungdommen mener at:

  • Nullutslippskjøretøy skal, frem til markedet er stabilisert, ha betydelige avgiftsfordeler. Fordelene revideres og moderniseres i denne stortingsperioden.
  • All offentlig transport skal være fossilfri innen 2020.
  • Norge skal forby salg av nye fossildrevne biler innen 2025.
  • Det må gjennomføres investeringstiltak som øker tettheten av hurtigladere for elbil i distriktene.