Den klimapolitiske arbeidsgruppa skal jobbe med å tilegne seg kunnskap om, og utforme klimapolitikk, følge opp klimasaken i media, og arbeide for Senterungdommens klimapolitikk opp mot moderpartiet. Arbeidsgruppa skal også øke kunnskap og engasjement rundt klima og miljø i organisasjonen og delta aktivt i den offentlige debatten for å formidle partiets klimapolitikk.Vi søker medlemmer fra hele landet, i alle aldre og med ulik bakgrunn og erfaringer. Det vil være viktig med en variert representasjon som gjenspeiler hele organisasjonene. Arbeidsgruppa skal være en arena for utvikling, læring og utforming av politikk. Alle interesserte anbefales derfor å søke, uavhengig av tidligere erfaring - ingen forventes å være eksperter.

Hvis du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

Søknad sendes til Ida.riis@outlook.com innen 11. Januar 2019 kl. 16.00.

Med vennlig hilsen Ida Riis-Johansen