Alle medlemmar i Senterungdomen har høve til å sende sine innspel til valnemnda, anten ein har verv eller ikkje. Ein treng heller ikkje å spørje kandidaten på førehand (sjølv om det er ganske triveleg om ein gjer!). 

Alle innspel skal sendast til rhaa@sp.no innan 23. juni.

Framdriftsplan:

20. mai: Konstituerende møte
23. juni: Frist for innspill til kandidater til Sentralstyret
23. juni: Frist for nåværende sentralstyremedlemmer å melde inn om de ønsker gjenvalg eller ikke.
26.juni: Forespørsel sendes ut til innspilte kandidater. Det etterspørres svar på om de stiller til valg og andre relevante spørsmål om bakgrunn/erfaring/motivasjon/etc..
10. juli: Frist for innsending av svar for innspilte kandidater.
12. juli: Oversikt over alle kandidater som stiller til valg sendes til fylkeslaga.
5. september: Frist for fylkene til å sende inn prioritert liste.
September: Valgkomiteen diskuterer hvem de ønsker å ha til intervju.
11-13. oktober: Fysisk møte i valgkomiteen og gjennomføring av intervju (Samme helg som LST)
18. oktober: Valgkomiteens egen frist for offentliggjøring av innstillingen
8-10. november: Senterungdommens Landsmøte 2019

Valnemnda 2019:

Sentralt oppnemnd: Viel Jaren Heitmann (leiar)
Rogaland: Lisa Marie Ness Klungland (nestleiar)
Trøndelag: Nora Stein Baustad
Vestfold: Halvard Brundtland
Nordland: Eirill DeLonge
Telemark: Anne Særsland
Hedmark: Erik Lillebakken