Informasjonsrådgivers fremste oppgave er å sikre god intern og ekstern informasjon. Sammen med generalsekretær, organisasjonssekretær og leder utgjør du det administrative leddet i organisasjonen. Du vil ha et særskilt ansvar i å utforme vår eksterne kommunikasjon i samarbeid med leder. Senterungdommen har de siste årene lagt stor vekt på utforming av en tydelig profil på våre digitale plattformer, hvor du har ansvar for produksjon av innhold. Dette gjelder både våre sosiale medier og nettside.

Det kreves av søkeren at du er kreativ, initiativrik og nytenkende. Som en del av kommunikasjons- og informasjonsarbeidet vil du ha hovedansvaret for utvikling av materiell til intern og ekstern bruk, dette gjelder profileringsmateriell og grafisk utforming av ulike brosjyrer og hefter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

-          Ansvar for utvikling av profileringsmateriell.

-          Grafisk utforming av brosjyrer og hefter til ekstern og intern bruk.

-          Oppdatere og utvikle Senterungdommens nettside og sosiale medier.

-          Sørge for god informasjonsflyt internt og eksternt.

Som en del av vårt kollegium er det viktig at du liker å samarbeide med andre, du må samtidig være selvstendig og klar til å håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vi ser etter noen som er løsningsorientert og serviceinnstilt. Det kreves av søkeren at du har utdannelse eller erfaring med visuell kommunikasjon, digitale løsninger og gjerne grafisk utforming.

Søkeren må dele Senterungdommens grunnverdier.

Kvelds- og helgearbeid må påberegnes.

Oppstart for stillingen er fortrinnsvis september 2019 eller etter nærmere avtale. informasjonsrådgiver ansettes i 100% fast stilling. Arbeidssted er Senterungdommens lokaler i Grensen 9B i Oslo. Stillingen lønnes etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Rikke Håkstad på tlf. 45053000 eller e-post rhaa@sp.no.

Søknad med CV og attester sendes til rhaa@sp.no innen 1.September.