Alle sektorer ta sine kutt, og hele landet må få muligheten til å velge grønne løsninger og delta i det grønne skiftet. Derfor krever Senterungdommen at alle havner skal tilby landstrøm innen 2030.